Wie wij zijn

B2B Solution is een jonge organisatie die op verschillende bouwkundige vlakken diensten aanbiedt, dit met name in de bestaande en nieuwbouw sector, en onderhoud en beheer van gebouwen. Samen met partners kunnen wij in verschillende disciplines bedrijven ontzorgen waar dit nodig wordt geacht.

De kracht ligt volgens ons bij het vooraf goed inzichtelijk krijgen wat de vraag en inhoud is van de werkzaamheden, deze collectief doorlopen en afstemmen met elkaar. Er wordt een plan van aanpak gemaakt, uitgewerkt en gerealiseerd. Op deze manier werken wij klantgericht en weten wij wat de behoeftes zijn en kunnen wij de gevraagde werkzaamheden ontzorgen. Deze werkwijze behoeft onze voorkeur, geeft duidelijkheid en het beste eindresultaat. B2B Solution is een bedrijf met een lange termijn visie: verbintenissen met onze opdrachtgevers en partners staan bij ons bovenaan de lijst.

Over B2B Wie wij zijn
Verbondenheid | Collectief | Transparant | Klantgericht | Lange termijn | Resultaat
Onze achtergrond

Onze achtergrond

Om een onderneming te starten is het wenselijk om verschillende aspecten van de werkzaamheden en de opdrachtgevers te weten. Je bent een specialist en je weet wat de klantvraag is, of je weet hoe hier achter te komen om invulling te geven aan de wensen en eisen. Waar onze kracht ligt? Deze ligt bij het realiseren dat wij één van de schakels zijn van het totale (bouw)proces. In een vroeg stadium betrokken worden én zijn in een (bouw)proces is noodzakelijk om verspillingen tijdens de voorbereiding en realisatie te voorkomen.

 

Frank (eigenaar B2B Solution): "Na 20 jaar in de hoofdaannemerij te hebben gewerkt bij verschillende middel- en grote bouwbedrijven in verschillende functies, waar ik o.a. in 3 jaar een afdeling heb opgezet en begeleid - die de bouwkundige brandpreventie opdrachten aannam en verzorgden op bouwprojecten -, heb ik de stap genomen om zelfstandig verder te gaan en een bedrijf te starten. Enerzijds gericht op bouwmanagement, projectbegeleiding en advies & coördinatie, anderzijds de bouwkundige brandpreventie zoals advies, brandveiligheid rapportages, herstelplannen en de realisatie van brandwerende doorvoeren, brandwerende beplatingen op staalconstructies en brandwerende coating op staalconstructies."

Onze opdrachtgevers

De opdrachtgevers van B2B zijn heel divers zoals bouwbedrijven, installatiebedrijven, woningcorporaties, adviesbureaus en commercieel.

Bouwbedrijven
Bouwbedrijven
Installatiebedrijven
Installatiebedrijven
Woningcorporaties
Woningcorporaties
Commercieel
Commercieel